Facebook

Instagram

Mobil robot transporterar sterila produkter på sjukhus


2018-11-22

Storleken på roboten från MIR är en viktig faktor eftersom den gör det möjligt att leverera utrustningen i tid trots att det finns hinder på vägen. Robotarna från MIR är tillverkade för att köra säkert ute bland människor genom att använda sig av inbyggda skannrar, sensorer och kameror.
Bild: Malene Grouleff
Storleken på roboten från MIR är en viktig faktor eftersom den gör det möjligt att leverera utrustningen i tid trots att det finns hinder på vägen. Robotarna från MIR är tillverkade för att köra säkert ute bland människor genom att använda sig av inbyggda skannrar, sensorer och kameror.

I egenskap av verksamhetschef på Själlands universitetssjukhus söker Johnny Petersen alltid efter nya vägar att optimera verksamheten till gagn för arbetsmiljön.
Bild: Malene Grouleff
I egenskap av verksamhetschef på Själlands universitetssjukhus söker Johnny Petersen alltid efter nya vägar att optimera verksamheten till gagn för arbetsmiljön.

Syftet med att investera i den första roboten från MIR på Själlands universitetssjukhus var bland annat att organisationen skulle vänja sig vid mobila robotar. Chef för pilotprojektet är Lillian Hansen, projektledare på Själlands universitetssjukhus.
Bild: Malene Grouleff
Syftet med att investera i den första roboten från MIR på Själlands universitetssjukhus var bland annat att organisationen skulle vänja sig vid mobila robotar. Chef för pilotprojektet är Lillian Hansen, projektledare på Själlands universitetssjukhus.

Anne Rosenberg Petersen, social- och hälsoassistent på steriliseringscentralen, är en av dem som har till uppgift att förbereda robottransporterna.
Bild: Malene Grouleff
Anne Rosenberg Petersen, social- och hälsoassistent på steriliseringscentralen, är en av dem som har till uppgift att förbereda robottransporterna.

När Anne Rosenberg Petersen packat in alla artiklar i skåpet kan hon skicka iväg roboten för att leverera artiklarna till de olika avdelningarna med hjälp av några enkla klick på läsplattan.
Bild: Malene Grouleff
När Anne Rosenberg Petersen packat in alla artiklar i skåpet kan hon skicka iväg roboten för att leverera artiklarna till de olika avdelningarna med hjälp av några enkla klick på läsplattan.

Fem avdelningar på Själlands universitetssjukhus i Danmark får nu sina dagliga leveranser automatiskt från sjukhusets steriliseringscentral. Transporten genom sjukhuskorridorerna sker med den mobila roboten från Mobile Industrial Robots (MIR). Robotleveranserna är en del av implementeringen av en flexibel och automatiserad logistik för det kommande 190.000 kvadratmeter stora sjukhuset.

Han kallas Optimus. Det är det namn som personalen på Själlands universitetssjukhus i Danmark använder för roboten MiR100 som sedan juni 2018 har automatiserat den interna transporten av steril engångsutrustning på sjukhuset. Den nya tekniken har snabbt blivit populär på sjukhuset eftersom Optimus förbättrar servicen, minimerar lagringsutrymmet, befriar personalen från onödiga förflyttningar och ser till att utrustningen alltid är tillgänglig. Roboten förflyttar sig mer än 10 kilometer per vecka.

– Jag är verkligen överraskad över hur snabbt både personal och patienter har vant sig vid Optimus. De betraktar roboten som en kollega och "han" har blivit en naturlig del av organisationen på bara några veckor. Det visar hur snabbt vi människor accepterar ny teknik som en naturlig del av vardagen. Med hjälp av tekniken från MIR befriar vi serviceassistenter från logistiska uppgifter och ger dem mer tid för ”människonära uppgifter” som hjälpa patienter. Vi har redan gjort stora vinster genom att införa denna autonoma teknik, säger Johnny Lyngård Petersen, verksamhetschef på Själlands universitetssjukhus.

Johnny Petersen ingår också i ledningen för sjukhusets byggprojekt som leder utbyggnaden av det nuvarande danska sjukhuset. Om några år ska det bli ett storsjukhus som är tre gånger större än idag.

Roboten från MIR valdes ut för ett pilotprojekt som handlar om mobila robotar eftersom tekniken från MIR redan var väl beprövad.

– MIR erbjuder den mest avancerade lösningen för vår sektor. Robotar från MIR används redan på andra danska sjukhus och det ser ut som om de kan uppfylla våra behov. En stor fördel är att robotarna från MIR är utformade för att röra sig exakt inom samma områden som människor, vilket innebär att vi inte behöver förändra vår befintliga struktur: Robotarna från MIR kan ta hissen, köra i korridorerna sida vid sida med personalen och patienterna, undvika hinder och till och med öppna dörrarna själva, förklarar Johnny Petersen. 


Mer flexibilitet, mindre stress
Sjukhusledningen involverade personalen redan tidigt i implementeringsprocessen. Alla sjukvårdsassistenter bjöds in till en presentation i sjukhusets auditorium, där initiativet möttes med entusiasm, särskilt från den del av personalen som tidigare hade haft hand om de stressiga transporterna. Innan Optimus kom till sjukhuset, levererade serviceassistenter engångsutrustning till avdelningarna varje vecka. Den manuella proceduren omfattade tunga lyft som krävde att man vred på kroppen. Nu levererar roboten utrustning på daglig basis och ser därmed till att avdelningarna alltid har tillgång till de produkter de behöver.

– Tunga, monotona och repetitiva arbetsuppgifter måste tas över av tekniken. Därför gläder jag mig över att vårt samarbete med MIR och distributören Flextek har visat att vi kan skapa stora hälsovinster på arbetsplatsen genom att automatisera fysiskt krävande transportarbeten, säger Johnny Petersen.

Robotteknik förändrar hur arbetsuppgifterna utförs. Därför måste arbetsuppgifter organiseras om och arbetsbeskrivningarna definieras på nytt för att maximera värdet:

– Det förändrar hur vi arbetar. Vi har en stark övertygelse om att vi startat en positiv automatiseringsvåg. Vi har frigjort både de mänskliga resurser som tidigare använts för transporter och den dyrbara yta som upptagits av lagringsutrymmen. Samtidigt kan vi förbättra hela flödet och minimera väntetiderna tack vare mer frekventa och riktade leveranser, säger Johnny Petersen. 


1 robot och 10 vagnar
Det är en av de danska distributörerna av Mobile Industrial Robots, Flextek, som har haft ansvaret för den tekniska implementeringen av den övergripande lösningen för sjukhusets första mobila robot. Den består av fyra delar:

1. Längst ned återfinns roboten MiR100 med en lyftkapacitet på 100 kilo.
2. På robotens lastyta har en toppmodul installerats av tillbehörstillverkaren ROEQ.
3. Det går att klicka på en vagn på toppmodulen när roboten körs under toppmodulen.
4. Ovanpå vagnen finns det ett skåp monterat som förseglas av steriliseringscentralen.

På steriliseringscentralen packar personalen engångsutrustning och sterila verktyg på vagnarna. Den mobila roboten kör sedan mellan steriliseringscentralen och tio olika stopp på sjukhuset. Serviceassistenter på de olika avdelningarna tömmer vagnarna.

Anne Rosenberg Petersen, social- och hälsoassistent på steriliseringscentralen, är en av dem som har till uppgift att förbereda robottransporterna. Hon är fascinerad av hur den nya mobila robotkollegan lyckas med att leverera plåster, nålar och infusionssatser och många andra saker i tid.

– När jag packat in alla produkter i skåpet kan jag skicka ut roboten för att leverera all utrustning som behövs på de olika avdelningarna genom ett enkelt klick på läsplattan. Samtidigt skickas den använda utrustningen och de tomma vagnarna automatiskt tillbaka från avdelningarna. Jag tycker att det är fantastiskt att vi kan använda en robot för att göra detta, säger Anne Rosenberg Petersen.

Sjukhuspersonalen har hittills bara sett möjligheter med den mobila roboten och kommit med en rad användbara synpunkter på hur den kan användas på ett smidigt och säkert sätt. Optimus har till exempel programmerats för att varna patienter och personal på ett artigt sätt när den närmar sig dessa samt innan den tyst kör igenom automatiska dörrar eller ut ur en hiss. Det finns även symboler på framsidan av roboten som visar robotens aktuella destinationer för människor som befinner sig i robotens omgivning. 


Mer automatisering möjlig
Projektledaren på Själlands universitetssjukhus, Lillian Hansen, leder pilotprojektet med den mobila roboten. Syftet med att investera i den första mobila roboten var att bli mer medveten om vilka möjligheter som tekniken erbjuder.

– Vi befinner oss i en situation där vi måste tänka annorlunda eftersom det är nödvändigt att optimera den nuvarande logistiken på sjukhuset samtidigt som vi utformar en logistisk lösning för det framtida sjukhuset. Vi känner oss trygga med det faktum att tekniken kommer från en dansk tillverkare och har installeras av en dansk distributör. Flextek har gjort ett mycket bra jobb med att bygga och utveckla en flexibel lösning som gör det enkelt att lasta på utrustning på roboten. Erfarenheten med den första mobila roboten från MIR har givit upphov till fler idéer för hur andra transportuppgifter på sjukhuset kan automatiseras, framhåller Lillian Hansen.

Ett av de scenarier som Själlands universitetssjukhus föreställer sig är att transportera individuella paket med utrustning för varje planerad operation. Detta vore en mycket praktisk lösning när antalet operationssalar fyrdubblas. Pilotprojektet har visat att sjukhuset kan programmera operationsplaner i robotens dagliga program och på så sätt säkerställa att rätt utrustning levereras vid rätt tidpunkt. Automatisk leverans av mediciner från sjukhusets apotek och laboratorier är en annan tänkbar uppgift för mobila robotar på ett storsjukhus. 


Om Själlands universitetssjukhus (Køge, Danmark):
Sjukhuset ska byggas ut med 130.000 kvadratmeter för att bli ett storsjukhus och kommer med 190.000 kvadratmeter bli regionen Själlands flaggskepp, där regionens medicinska expertis samlas i effektiva enheter. Sjukhuset förväntas ha 400.000 patientbesök i öppenvården och 90.000 sjukhusvistelser per år.


Om Mobile Industrial Robots:
Mobile Industrial Robots grundades 2013 av den erfarne robotutvecklaren Niels Jul Jacobsen, en av nyckelfigurerna bakom Danmarks blomstrande och internationellt kända robotcentrum. Robotarna från MIR har redan bevisat sitt värde och flera tusen av dessa robotar kör redan runt i den globala industri- och sjukvårdssektorn och bidrar därmed till att automatisera den interna transporten. En lång rad multinationella företag, t.ex. Honeywell, Kamstrup, Airbus, Hitachi och Flex, använder sig av robotar från MIR. Den danska sjukvårdssektorn har integrerat tekniken i vårdhem och sjukhus i bland annat Aabenraa, Sønderborg, Bispebjerg, Brande och Herlev.Källa: MIR

Skriv utMed sträckfilmsmaskinen från PallPack sätter man enkelt igång med fjärrkontrollen, och slipper således att gå av trucken och knyta fast sträckfilmen innan maskinen startas.
Med sträckfilmsmaskinen från PallPack sätter man enkelt igång med fjärrkontrollen, och slipper således att gå av trucken och knyta fast sträckfilmen innan maskinen startas.

Fresenius Kabi – stor tidsvinst och bättre arbetsmiljö

Fresenius Kabi köpte sträckfilmsmaskinen PallPack 2000F för att förbättra arbetsmiljön men den ger också stora effektivitetsvinster.
– Vi sparar nog 70–...

Läs mer
Uniteam
Så här liten är tekniken. Den mäter cirka 100 mikrometer och betraktas bäst under mikroskop.

Bantad teknik möjliggör självflygande drönare

För autonoma fordon är lidar, light detection and ranging, en avgörande komponent i...

Läs mer


Automation stärker svensk industris konkurrenskraft

HPF (Hydraulik och Pneumatik Föreningen) och IFS (Intresseföreningen för Fluid...

Läs mer

Nowaste Logistics satsar på autonoma truckar

Nowaste rationaliserar hanteringen av pallgods och pallflöden inom terminalen.

Nowaste tar nästa kliv i utvecklingen och satsar på autonoma truckar (AGV). Förra...

Läs mer


Lunds kommun vill bygga "robotfabrik"

Vilka arbetsuppgifter går egentligen att automatisera? Det har Lunds kommun frågat...

Läs mer
Rebl Industries vill göra robotautomation enklare, snabbare och effektivare. Nu har företaget flyttat in i Gothia Science Park.

Rebl Industries flyttar in i Gothia Science Park

Rebl Industries är det senaste tillskottet i innovationsmiljön Gothia Science Park. 

Läs mer


OPC UA knyter sömlöst samman maskiner och IT-system:

KUKA med i utvecklingen av plattform för smarta fabriker

Framtiden med industri 4.0 är redan här. Och det går att realisera på ett...

Läs mer
NuMo biltunnel.

Autonoma fordon kan göra storstäder renare och trafiken smidigare

Världens storstäder står inför gigantiska utmaningar med köer, avgaser...

Läs mer
Semcon var tidiga med metoder som maskininlärning (ML), deep learning (DL) och genetiska algoritmer.

Svenskt projekt ska höja tempot för forskning och innovation inom AI

Semcon går in som medgrundare i AI Innovation of Sweden – ett nationellt initiativ som...

Läs mer

Ford testar ljusbaserat visuellt språk som hjälper autonoma fordon kommunicera

Ford undersöker hur framtidens självkörande fordon kommer att kommunicera med trafikanter.

Ford testar nu hur ljus kan användas för att kommunicera fordons aktivitet och rö...

Läs mer

Transdev satsar på strategiska samarbeten för autonom mobilitet


Transdev är idag ledande inom autonoma mobilitetslösningar och 3,5 miljoner resenä...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se