Facebook

Instagram

Flygbildstolkning i 3D användbar metod för att kartlägga naturområden


2019-04-09

Swecos miljökonsulter Staffan Arleskär och Niklas Anderberg tolkar flygbilder i 3D.
Bild: Sweco
Swecos miljökonsulter Staffan Arleskär och Niklas Anderberg tolkar flygbilder i 3D.

Att skapa kartor över olika naturtyper genom fältarbete är ofta ineffektivt och tidskrävande. I ett pilotprojekt för Södertälje kommun samarbetar Sweco nu med Stockholms universitet för att istället kartlägga biotoper med hjälp av automatiska metoder och flygbildstolkning i 3D.

Sedan hösten 2018 ska länsstyrelserna i Sverige ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur, något som kräver en kartläggning av vilka naturtyper som finns inom olika områden. Traditionellt har detta genomförts genom fältarbete som tar mycket tid. Nu har dock Stockholms universitet utvecklat en semiautomatisk metod där man istället tar hjälp av flygbilder för att kartlägga olika biotoper.

Swecos uppdrag för miljö- och samhällsbyggnadskontoren i Södertälje kommun är att flygbildstolka biotoperna i kommunen, samtidigt som man utvärderar arbetsmetodiken. I ett första steg kartläggs naturområdena automatiskt genom att flera kartlager kombineras, men alla detaljer kan inte fångas upp och därför krävs även en manuell tolkning för att avsluta arbetet.

– Vi tolkar bilderna med hjälp av en speciell datorskärm, programvara och 3D-glasögon. Det kräver god kompetens inom både landskap och geografiska informationssystem och det har våra ekologer på Sweco, säger uppdragsledare Lisa Sjölund.

Målet med forskningsprojektet som Stockholms universitet driver är att skapa metodik för en heltäckande regional biotopdatabas för Stockholms län, och Södertälje är tillsammans med Sollentuna och Ekerö en av de första kommunerna som testar metoden och bidrar i utvecklingsarbetet. Här ska biotopdatabasen bli ett underlag för kommunens grönstrategi och pollineringsplan, men den kommer även att underlätta hanteringen av ekosystemtjänster och detaljplaner i ett regionalt perspektiv.

– För oss blir databasen ett verktyg för att effektivisera samhällsplaneringen. Vi har ett behov av att snabbt och kostnadseffektivt kunna ta fram detaljerad information om naturtyper och markanvändning, speciellt eftersom befolkningsutvecklingen och byggandet förväntas öka snabbt framöver, säger Carolina Hillerdal Ljungqvist som är kommunekolog på Södertälje kommun.

Innan Södertälje kommun kan börja använda sin nya databas som planeringsunderlag har dock ekologerna på Sweco flera block av intensiv flygbildstolkning framför sig.

– Vi har satt upp vår arbetsmiljö i 3D, haft startmöten med Södertälje kommun och Stockholms universitet och slagit fast hur vi ska prioritera i flygbildstolkningen. Nu har vi precis kommit igång med det första flygbildstolkningsblocket och det känns väldigt spännande, säger Lisa Sjölund.
Källa: Sweco


Skriv utVictor Igelmo, pristagare av ”Årets produktionstekniska student” och student vid masterprogrammet Intelligent Automation.
Victor Igelmo, pristagare av ”Årets produktionstekniska student” och student vid masterprogrammet Intelligent Automation.

Årets produktionstekniska student är utsedd

Victor Igelmo, student vid masterprogrammet Intelligent Automation, mottog 28 maj priset ”Årets produktionstekniska student” under Produktionstekniska dagen på ASSAR. Han...

Läs mer
Gloab550


Norconsult utökar sitt erbjudande inom El & Automation

Efter en fartfylld och lyckad etablering av affärsområdet Industri vänder...

Läs mer
Elmia automation 550
Nyexaminerade akademikern Fredrik Lidström tillför ny kompetens till robotföretaget Arho i Hallsberg. Bredvid honom står platschef Jonas Ahl.

Robotföretag får experthjälp genom samarbete med Örebro universitet

Genom projektet KTP får robotföretaget Arho hjälp till ny kunskap av den...

Läs mer
Hexagon
PLCnext Technology från Phoenix Contact är ett unikt, öppet ekosystem för modern automation som uppfyller alla krav hos IoT-världen.

Conrad utökar sitt automationssortiment med komponenter från Phoenix Contact

För Conrad Elektronik handlar 2020 om automationsteknik och den kontinuerliga expansionen...

Läs mer
Nya fästen från igus till robotarmar.

Ny serie fästen till robotarmar

Flexibla och prisvärda fästen för snabb och smidig montering på kollaborativa...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Elektronik-expo
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se