Facebook

Instagram

Flygbildstolkning i 3D användbar metod för att kartlägga naturområden


2019-04-09

Swecos miljökonsulter Staffan Arleskär och Niklas Anderberg tolkar flygbilder i 3D.
Bild: Sweco
Swecos miljökonsulter Staffan Arleskär och Niklas Anderberg tolkar flygbilder i 3D.

Att skapa kartor över olika naturtyper genom fältarbete är ofta ineffektivt och tidskrävande. I ett pilotprojekt för Södertälje kommun samarbetar Sweco nu med Stockholms universitet för att istället kartlägga biotoper med hjälp av automatiska metoder och flygbildstolkning i 3D.

Sedan hösten 2018 ska länsstyrelserna i Sverige ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur, något som kräver en kartläggning av vilka naturtyper som finns inom olika områden. Traditionellt har detta genomförts genom fältarbete som tar mycket tid. Nu har dock Stockholms universitet utvecklat en semiautomatisk metod där man istället tar hjälp av flygbilder för att kartlägga olika biotoper.

Swecos uppdrag för miljö- och samhällsbyggnadskontoren i Södertälje kommun är att flygbildstolka biotoperna i kommunen, samtidigt som man utvärderar arbetsmetodiken. I ett första steg kartläggs naturområdena automatiskt genom att flera kartlager kombineras, men alla detaljer kan inte fångas upp och därför krävs även en manuell tolkning för att avsluta arbetet.

– Vi tolkar bilderna med hjälp av en speciell datorskärm, programvara och 3D-glasögon. Det kräver god kompetens inom både landskap och geografiska informationssystem och det har våra ekologer på Sweco, säger uppdragsledare Lisa Sjölund.

Målet med forskningsprojektet som Stockholms universitet driver är att skapa metodik för en heltäckande regional biotopdatabas för Stockholms län, och Södertälje är tillsammans med Sollentuna och Ekerö en av de första kommunerna som testar metoden och bidrar i utvecklingsarbetet. Här ska biotopdatabasen bli ett underlag för kommunens grönstrategi och pollineringsplan, men den kommer även att underlätta hanteringen av ekosystemtjänster och detaljplaner i ett regionalt perspektiv.

– För oss blir databasen ett verktyg för att effektivisera samhällsplaneringen. Vi har ett behov av att snabbt och kostnadseffektivt kunna ta fram detaljerad information om naturtyper och markanvändning, speciellt eftersom befolkningsutvecklingen och byggandet förväntas öka snabbt framöver, säger Carolina Hillerdal Ljungqvist som är kommunekolog på Södertälje kommun.

Innan Södertälje kommun kan börja använda sin nya databas som planeringsunderlag har dock ekologerna på Sweco flera block av intensiv flygbildstolkning framför sig.

– Vi har satt upp vår arbetsmiljö i 3D, haft startmöten med Södertälje kommun och Stockholms universitet och slagit fast hur vi ska prioritera i flygbildstolkningen. Nu har vi precis kommit igång med det första flygbildstolkningsblocket och det känns väldigt spännande, säger Lisa Sjölund.
Källa: Sweco


Skriv utDen robotiserade återvinningen av elektriska produkter - ett konkret pilotprojekt inom Circular Initiative, skapat av Stena Recycling, ABB, Combitech och Electrolux..
Den robotiserade återvinningen av elektriska produkter - ett konkret pilotprojekt inom Circular Initiative, skapat av Stena Recycling, ABB, Combitech och Electrolux..

Branschöverskridande samarbeten och robotteknik ska göra svensk återvinningsindustri till en föregångare

En smart robot som ökar andelen återvunnet material, kunskapsutbyte och åtaganden om samarbete över branschgränser är några av resultaten från Circular...

Läs mer
Hexagon

Malmö stad engagerar sig i hållbar artificiell intelligens

Giovanni Leoni (tv), Anna Felländer (mitten) och Maria Stellinger Ernblad (th).

Malmö stads engagemang i Vinnova projektet UDI2 – Ramverk för Hållbar AI, som...

Läs mer
ARmaskinservice 550
Schneider Electric tilldelas nordiskt pris för hållbar sjukvård 2019.

Schneider Electric tilldelas nordiskt pris för hållbarhet

Under EHMA-konferensen som i år arrangerades av Helsingfors Universitetssjukhus (HUS), och...

Läs mer
Den 17 juli 2019 till 15 mars 2020 startar Robots från Science Museum i London sin världsturné på Tekniska museet.

Hundratals humanoida robotar på väg mot Stockholm

Terminator-legenden T-800, Maria från Fritz Langs Metropolis, en japansk nyhetsuppläsare...

Läs mer

Volvokoncernen skriver partneravtal med NVIDIA för att utveckla avancerad AI-plattform för självkörande lastbilar


Volvokoncernen har skrivit ett avtal med NVIDIA om att gemensamt utveckla det beslutsfattande...

Läs mer

Fjärrstyrning av autonoma fordon möjligt tack vare 5G-nätet

Keolis monter under UITP 2019.

Under internationella kollektivtrafikmässan UITP som hölls i Stockholm 9-12 juni visade...

Läs mer


Nya NXT tar stadstransporter till en ny nivå

Välkomna in i framtiden med NXT! Scanias nya batterielektriska självkörande...

Läs mer

Wallenbergstiftelserna satsar på forskning inom AI och autonoma system

Professor Kerstin Sahlin, styrelseordförande i WASP-HS och professor Virginia Dignum, WASP-HS vetenskapliga ledare.

AI, maskininlärning, robotisering… det pågående teknikskiftet kommer att...

Läs mer
– För oss är det viktigt att anställa människor med rätt kompetens och en vilja att utvecklas, säger Linda Fransson, vd Gnosjö Automatsvarvning. Här tillsammans med Siciid Jama som har jobbat som tvättoperatör på företaget sedan 2017.

Här är familjeföretaget som vill leda industrins utveckling

De rekryterar via gameing, gör stora satsningar på innovation och säger sällan...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se