Facebook

Instagram

Flygbildstolkning i 3D användbar metod för att kartlägga naturområden


2019-04-09

Swecos miljökonsulter Staffan Arleskär och Niklas Anderberg tolkar flygbilder i 3D.
Bild: Sweco
Swecos miljökonsulter Staffan Arleskär och Niklas Anderberg tolkar flygbilder i 3D.

Att skapa kartor över olika naturtyper genom fältarbete är ofta ineffektivt och tidskrävande. I ett pilotprojekt för Södertälje kommun samarbetar Sweco nu med Stockholms universitet för att istället kartlägga biotoper med hjälp av automatiska metoder och flygbildstolkning i 3D.

Sedan hösten 2018 ska länsstyrelserna i Sverige ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur, något som kräver en kartläggning av vilka naturtyper som finns inom olika områden. Traditionellt har detta genomförts genom fältarbete som tar mycket tid. Nu har dock Stockholms universitet utvecklat en semiautomatisk metod där man istället tar hjälp av flygbilder för att kartlägga olika biotoper.

Swecos uppdrag för miljö- och samhällsbyggnadskontoren i Södertälje kommun är att flygbildstolka biotoperna i kommunen, samtidigt som man utvärderar arbetsmetodiken. I ett första steg kartläggs naturområdena automatiskt genom att flera kartlager kombineras, men alla detaljer kan inte fångas upp och därför krävs även en manuell tolkning för att avsluta arbetet.

– Vi tolkar bilderna med hjälp av en speciell datorskärm, programvara och 3D-glasögon. Det kräver god kompetens inom både landskap och geografiska informationssystem och det har våra ekologer på Sweco, säger uppdragsledare Lisa Sjölund.

Målet med forskningsprojektet som Stockholms universitet driver är att skapa metodik för en heltäckande regional biotopdatabas för Stockholms län, och Södertälje är tillsammans med Sollentuna och Ekerö en av de första kommunerna som testar metoden och bidrar i utvecklingsarbetet. Här ska biotopdatabasen bli ett underlag för kommunens grönstrategi och pollineringsplan, men den kommer även att underlätta hanteringen av ekosystemtjänster och detaljplaner i ett regionalt perspektiv.

– För oss blir databasen ett verktyg för att effektivisera samhällsplaneringen. Vi har ett behov av att snabbt och kostnadseffektivt kunna ta fram detaljerad information om naturtyper och markanvändning, speciellt eftersom befolkningsutvecklingen och byggandet förväntas öka snabbt framöver, säger Carolina Hillerdal Ljungqvist som är kommunekolog på Södertälje kommun.

Innan Södertälje kommun kan börja använda sin nya databas som planeringsunderlag har dock ekologerna på Sweco flera block av intensiv flygbildstolkning framför sig.

– Vi har satt upp vår arbetsmiljö i 3D, haft startmöten med Södertälje kommun och Stockholms universitet och slagit fast hur vi ska prioritera i flygbildstolkningen. Nu har vi precis kommit igång med det första flygbildstolkningsblocket och det känns väldigt spännande, säger Lisa Sjölund.
Källa: Sweco


Skriv utNackas robotfabrik är Årets välfärdsförnyare

Nacka kommun har utsetts till Årets välfärdsförnyare. Det är arbetet med att robotisera enkla och monotona arbetsuppgifter så att medarbetarna istället...

Läs mer
ARmaskinservice 550
Keolis Autonom cab.

Delningsekonomin en förutsättning för autonoma fordon

Världens uppmärksamhet har fångats av autonoma fordon. Keolis och RISE gör nu...

Läs mer


TGW bygger logistikcenter i världsklass för Puma

Puma, ett av världens ledande sportmärken, bygger sitt europeiska logistik- och...

Läs mer

Industri och akademi lockar AI-professorer till Sverige

En bra möjlighet att kombinera arbetet på universitet med industrisamarbeten lockar...

Läs mer

Självkörande robot förenklar vardagen för Ford-anställda

Fords nya robot ”Survival” ska underlätta vardagen för anställda när den nu lanseras i företagets fabriker i Europa.

Fords självkörande bilar är bara några år bort, och just nu visar en...

Läs mer

Ytterligare 20 miljoner till vidareutbildning inom AI

Behovet av fördjupade kunskaper inom artificiell intelligens (AI) är stort på...

Läs mer

De är först i Norge att lansera utbildning för självkörande fordon

ProMeister Academy levererar utbildning och teknisk support till fordonsbranschen i både Sverige och Norge.

ProMeister Academy är först i Norge med att lansera en förberedande utbildning...

Läs mer

Nytt samarbete tar läkemedelstillverkning till framtiden – med automation

Samarbetet kommer att underlätta för läkemedelstillverkare att öka...

Läs mer

Luleå Energi förbättrar elnätet med Exeris AI-agenter

Tommy Haapala, chef elnät vid Luleå Energi.

Luleå Energi äger och utvecklar elnätet i Luleå och har som strategi att...

Läs mer


Norconsult stärker utbudet – förvärvar Bitcon

Norconsult stärker tjänsteutbudet nationellt inom vatten och avlopp genom förvä...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se