Facebook

Instagram

Flexibla cobotar ökar kapacitet och nöjdhet i svenska verkstäder


2018-11-22

FT-Produktion upptäckte cobotlösningar vid ett möte med maskinleverantören Edströms, som levererar och installerar nyckelfärdiga cobotlösningar.
Bild: Malene Grouleff
FT-Produktion upptäckte cobotlösningar vid ett möte med maskinleverantören Edströms, som levererar och installerar nyckelfärdiga cobotlösningar.

“Jag skulle vilja se fler robotar här”, säger Mikael Andersson, som inte är rädd att förlora jobbet. Istället har hans dagliga uppgifter blivit mer varierade och intressanta efter införandet av automationsteknik hos FT-Produktion.
Bild: Malene Grouleff
“Jag skulle vilja se fler robotar här”, säger Mikael Andersson, som inte är rädd att förlora jobbet. Istället har hans dagliga uppgifter blivit mer varierade och intressanta efter införandet av automationsteknik hos FT-Produktion.

“Nu kan vi hantera större order trots bristen på arbetskraft”, säger Joakim Karlberg, som vill skapa en god och attraktiv arbetsmiljö för sina 25 anställda. Här är han fångad på bild under ett samtal med maskinoperatören Agneta Hult.
Bild: Malene Grouleff
“Nu kan vi hantera större order trots bristen på arbetskraft”, säger Joakim Karlberg, som vill skapa en god och attraktiv arbetsmiljö för sina 25 anställda. Här är han fångad på bild under ett samtal med maskinoperatören Agneta Hult.

“Vi levererar en fullständig lösning – en CNC-maskin som är automatiserad med samarbetande robottekniker”, säger Adam Asplund, försäljare hos Edströms.
Bild: Malene Grouleff
“Vi levererar en fullständig lösning – en CNC-maskin som är automatiserad med samarbetande robottekniker”, säger Adam Asplund, försäljare hos Edströms.

Den familjeägda verkstaden FT-Produktion är belägen i den sydsvenska orten Åseda och har 25 anställda. FT-Produktion har en årsomsättning på 19 miljoner kronor.
Bild: Malene Grouleff
Den familjeägda verkstaden FT-Produktion är belägen i den sydsvenska orten Åseda och har 25 anställda. FT-Produktion har en årsomsättning på 19 miljoner kronor.

FT-Produktion har ett samarbete med närliggande Profilgruppen, och levererar till en rad olika kunder, bland annat biltillverkare, byggföretag och möbelindustrin. Företagets metallprofiler mäter upp till 7,5 meter och används inom tillverkning av balkonger, solpaneler, elektriska fixturer och lastbilar.
Bild: Malene Grouleff
FT-Produktion har ett samarbete med närliggande Profilgruppen, och levererar till en rad olika kunder, bland annat biltillverkare, byggföretag och möbelindustrin. Företagets metallprofiler mäter upp till 7,5 meter och används inom tillverkning av balkonger, solpaneler, elektriska fixturer och lastbilar.

FT-Produktion använder sig av flexibla samarbetande robotar – cobotar – för att öka produktiviteten utan att anställa fler. Den nya tekniken förbättrade även arbetsglädjen genom att de dagliga rutinerna blev mer varierade – en viktig fördel i en bransch som kämpar för att locka till sig och behålla kvalificerad arbetskraft.

Inte en enda verkstad med en förnuftig ledning skulle tacka nej till globala, ledande företag som Volvo, Renault och Scania när de vill lägga order – även om det innebär att man tänjer kapaciteten och produktiviteten till bristningsgränsen. Men på en arbetsmarknad där det är lättare sagt än gjort att rekrytera kvalificerad personal, krävs innovation för att öka produktionskapaciteten.

För att tillgodose en ökande marknadsefterfrågan använde sig den svenska verkstaden FT-Produktion av specialiserad robotteknik utformad för att uppfylla automationsbehoven hos små och medelstora tillverkningsföretag.

– Vi valde en kombination av lösningar från OnRobot, Universal Robots och EasyRobotics eftersom de är enkla att programmera. Investeringen i den här lösningen kommer att betala sig på bara nio månader. Nu kan vi ta oss an betydligt större order, säger Joakim Karlberg, som äger och driver den familjeägda verkstaden FT-Produktion tillsammans med sin syster.

FT-Produktion har sin bas i den sydsvenska orten Åseda och grundades 1983. Företagets personal avspeglar en mångfald och består av 25 anställda med rötter i Sverige, Norge, Litauen, Syrien och Thailand. FT-Produktion har ett samarbete med närliggande Profilgruppen, och levererar till en rad olika kunder, bland annat biltillverkare, byggföretag och möbelindustrin. Företagets metallprofiler mäter upp till 7,5 meter och används inom tillverkning av balkonger, solpaneler, elektriska fixturer och lastbilar. FT-Produktion har en årsomsättning på 19 miljoner kronor.

Under 2017 gjorde FT-Produktion de största investeringarna i företagets historia genom att renovera en stor del av maskinparken. En liten del av den totala investeringen gick till ett viktigt tillskott: införandet av en flexibel robotcell bestående av en UR5-cobot från Universal Robots, två RG2-robotgripdon från OnRobot och en ProFeeder från EasyRobotics. Denna effektiva trio av danska cobotlösningar har nu automatiserat maskindriften hos FT-Produktion i mer än ett år. Det här innebär att försäljningsavdelningen kan ta emot ordervolymer som är betydligt större och har kortare leveranstider – utan att be de anställda arbeta övertid.

– Kraven på ökad produktivitet fortsätter att växa. Men nuförtiden är det svårt att rekrytera den arbetskraft som behövs. Tack vare automation kan en operatör ha tre eller fyra maskiner i drift samtidigt utan problem. Vi försöker eliminera monotona, manuella uppgifter genom att robotisera de större produktionskörningarna, så att de anställda får mer tid till att arbeta med mindre körningar och få större variation i arbetet, säger Joakim Karlberg.


Effektiviserade påfyllningsprocesser
Med cobotcellen kan en körning bestående av 150 000 enheter tillverkas på mindre än två månader och robotarna arbetar då upp till 16 timmar om dagen, fem dagar i veckan. Var 25:e sekund flyttar ett gripdon på robotarmen en obearbetad del från ProFeeders bricka för delar i vagnstället och placerar den i en CNC-maskin. Under samma rörelse av robotarmen tar det andra gripdonet en färdig del från CNC-maskinen och placerar den i en behållare. Detta kan genomföras tack vare robotarmens “två händer”: ett RG2-dubbelgripdon från OnRobot som minskar cykeltiden med 12 sekunder per uppgift. Det här betyder att FT-Produktion sparar in 500 timmar när de tillverkar en serie på 150 000 delar.

Tidigare var en anställd tvungen att lägga fyra delar åt gången i en CNC-maskin, vänta 90 sekunder, och sedan upprepa processen under hela arbetsdagen. Med den nuvarande lösningen tar det bara fem minuter att manuellt fylla på ett av ProFeeders två vagnställ. När roboten har tömt en av vagnställets brickor för delar tar operatören bort det tomma vagnstället och klickar fast ett påfyllt vagnställ på plats i ProFeeder, så att CNC-maskinen snabbt kan fortsätta arbetet. Påfyllningsprocessen kan optimeras ytterligare med EasyRobotics koncept Lean Robot Automation, om verkstaden väljer att placera de delar som ska bearbetas direkt på en av vagnställets brickor för delar i det föregående steget av processen.

– Det verkar som att det inte finns något slut på den här högkonjunkturen och därför heller inget slut på våra problem med flaskhalsar. Därför söker vi redan efter fler möjligheter till förbättrad optimering och automation. Vi kommer förmodligen att ha två ytterligare cobotar i vår anläggning inom de närmsta två åren, säger Joakim Karlberg.

FT-Produktion upptäckte cobotlösningar vid ett möte med maskinleverantören Edströms, som levererar och installerar nyckelfärdiga cobotlösningar som används med olika tillverkningsmaskiner. Edströms tillhandahåller även ingående kurser för anställda som har till uppgift att använda och konfigurera om cobotarmar, gripdon och påfyllningsmoduler.


Mindre monotona arbetsdagar
Mikael Andersson är maskintekniker på FT-Produktion. För ett år sedan blev han även robotprogrammerare och robotoperatör efter två dagars teoretisk och praktisk utbildning hos Edströms. Utbildningen baserades på konceptet Universal Robots Academy, som innefattar fortlöpande uppföljningar av kunskaperna genom kostnadsfritt e-lärande. Mikael fick även lära sig använda EasyRobotics ProFeeder och dubbelgripdonet från OnRobot, så att han enkelt och flexibelt kan installera, programmera, manövrera och konfigurera om lösningen som helhet.

– Det var faktiskt enklare att använda robotar än vad jag förväntade mig. Om man står där hela dagen och matar in delar i samma maskin, så känns det i varje led i kroppen vid arbetsdagens slut. Nu är mitt jobb mindre monotont och mycket mer intressant. Det är kul att se en robot i arbete! Jag skulle vilja se fler av dem här. Den här cobotlösningen är så enkel att omkonfigurera att till och med små produktionskörningar är möjliga i fråga om kostnader, säger Mikael Andersson.

Den svenska verkstaden tillverkar 650 olika aluminiumprofiler och tillgodoser 7 000 order årligen, med produktionskörningar som varierar från fem till 150 000 enheter. Med tanke på de varierande uppgifterna och volymerna så är flexibel automation helt nödvändig. En enskild robotlösning måste kunna hantera många olika delar med så korta driftstopp som möjligt vid omkonfigureringar mellan produktionskörningar.

Den nya generationens samarbetande robotarmar kräver även tillbehör med höga prestanda. Till exempel så är funktionerna och användarvänligheten hos gripdonen avgörande för hur många olika uppgifter och delar som kan automatiseras, och likaså för hur snabbt automationsinvesteringen kan återbetala sig.

– Det tar bara 10 sekunder att byta till en annan del på robotens skärm, säger Mikael Andersson, som ser roboten som ett användbart verktyg i en tid av stor efterfrågan och begränsat utbud av arbetskraft.
– Robotarna tar inga jobb. Vi kan ta oss an fler order och leverera fler detaljerade delar med högre kvalitet när vi använder robotarna. De har varit enkla att installera och justera, så vi har kunnat göra allt själva med bara lite hjälp över telefon från Edströms.

FT-Produktions första cobotcell är baserad på principen plug & produce som gör flexibel automation enkel och lönsam för små och medelstora tillverkare. Till cobotcellen hör följande komponenter från de globala ledarna inom modern samarbetande robotteknik: En UR5-robotarm från Universal Robots, en ProFeeder från EasyRobotics och en dubbel gripdonslösning med två RG2-gripdon från OnRobot. Den här fullt integrerade robotlösningen har intuitiv användning och programmering, med 3D-visualiseringar på robotarmens pekskärm. ProFeeder och RG2 är certifierade av Universal Robots och tillhandahålls via plattformen Universal Robots+ för appar.Källa: Grouleff Communications

Skriv ut

Visma öppnar teknik- och utvecklingscenter med fokus på AI och robotteknik

Som en del i Vismas starka fokus på innovation inom områdena molntjänster, artificiell intelligens (AI) och robotteknik öppnas nu ett nytt teknik- och utvecklingscenter i...

Läs mer
Gloab550

Självkörande bussar kan testas i Borås

Borås Stad och Lørenskogs kommun i Norge kan vara lämpliga för test med...

Läs mer
Beneli


Universal Robots firar 10-årsjubileum för sin försäljning av världens första lönsamma samarbetande robot

Universal Robots är fortfarande marknadsledande efter ett decennium som pionjär inom det...

Läs mer
\

KTH-studenter har skapat robot som tar lyror

I december varje år visar blivande KTH-ingenjörer upp hur de ser på framtiden i...

Läs mer
En Motomanrobot från Yaskawa demonterar träpallar under vatten med den unika Aqua Klippa.

CHEP och Yaskawa robotiserar reparationen av träpall i Nordamerika

CHEP, som är världsledande när det gäller pall- och containerpooler, satsar...

Läs mer

SKF håller kapitalmarknadsdag – fortsätter investera i automatisering av tillverkning

SKF’s kapitalmarknadsdag fokuserar på koncernens kunderbjudanden och finansiella...

Läs mer
Patrik Moberg från Siemens AB tillsammans med Lars Cardemar från KUKA Nordic AB.

Mjukvara synkar robotar med PLC-världen – mxAutomation slår en brygga mellan de olika systemen

Hos slutkunder i verkstadsbranschen är PLC-programmerare en betydligt vanligare kompetens...

Läs mer


360° frihet med igus® triflex® RSE

Triflex® RSE är det prisbelönta återdragningssystemet som används för...

Läs mer
Jonas Engström är projektledare för RISE testbädd för digitaliserat jordbruk.

Ny teknik ska göra jordbruket mer hållbart och lönsamt

Uppkopplade åkrar, självkörande eldrivna jordbruksmaskiner och avancerade system...

Läs mer
OPINION:

"Våra små och medelstora tillverkare riskerar att få det tuffast"

Thomas Hvarvenius, Sales Development Manager, Universal Robots, Sverige.

"Vi tillverkare av robotar har en väldigt viktig uppgift idag, att göra det enkelt fö...

Läs mer
FT-Produktion upptäckte cobotlösningar vid ett möte med maskinleverantören Edströms, som levererar och installerar nyckelfärdiga cobotlösningar.

Flexibla cobotar ökar kapacitet och nöjdhet i svenska verkstäder

FT-Produktion använder sig av flexibla samarbetande robotar – cobotar – för...

Läs mer
Storleken på roboten från MIR är en viktig faktor eftersom den gör det möjligt att leverera utrustningen i tid trots att det finns hinder på vägen. Robotarna från MIR är tillverkade för att köra säkert ute bland människor genom att använda sig av inbyggda skannrar, sensorer och kameror.

Mobil robot transporterar sterila produkter på sjukhus

Fem avdelningar på Själlands universitetssjukhus i Danmark får nu sina dagliga...

Läs mer
Arbete pågår med att utveckla Tengai - Furhat Robotics och TNG:s nya fördomsfria rekryteringsrobot Tengai.

Furhat Robotics och TNG utvecklar världens första fördomsfria rekryteringsrobot

Furhat Robotics, som nyligen lanserades sin senaste version av den sociala roboten ...

Läs mer


Volvo Lastvagnar levererar transportlösning med självkörande fordon till Brønnøy Kalk AS

Volvo Lastvagnar har ingått ett avtal med norska Brønnøy Kalk AS om att...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se