Facebook

Instagram

De ska automatisera världens största membranbioreaktor


2020-11-16

Visionsbild över Tuas vattenreningsverk, som kommer ha en behandlingskapacitet på 800 000 kubikmeter per dag och säkerställa Singapores vattenförsörjning genom rening av avloppsvatten.
Bild: Tuas/PUB
Visionsbild över Tuas vattenreningsverk, som kommer ha en behandlingskapacitet på 800 000 kubikmeter per dag och säkerställa Singapores vattenförsörjning genom rening av avloppsvatten.

PUB, Singapores nationella vattenförvaltningsorgan, utser ABB att automatisera världens största membranbioreaktor. Med en behandlingskapacitet på 800 000 kubikmeter per dag – tillräckligt för att fylla över 300 swimmingpooler i olympisk storlek – ska Tuas vattenreningsverk säkerställa Singapores vattenförsörjning genom rening av avloppsvatten.

PUB, Singapores nationella vattenförvaltningsorgan, har tilldelat ABB ett kontrakt värt cirka 30 miljoner dollar (40,5 miljoner SGD) för att leverera ett komplett övervaknings- och styrsystem för hela Tuas vattenreningsverk.

Tuas vattenreningsverk har ett 30 procent kompaktare format än konventionella reningsverk och är en viktig del i den andra fasen av Singapores långa underjordiska avloppssystem (DTSS) som uppskattas kosta cirka 4,8 miljarder dollar (6,5 miljarder SGD). Tuas vattenreningsverk ska ta emot avloppsvatten från den västra delen av Singapore via två separata underjordiska tunnlar och man ska använda sig av en membranbioreaktor för att behandla och rena avloppsvatten från hushållen med 650 000 kubikmeter per dag för att producera NEWater, samt ytterligare 150 000 kubikmeter per dag av industriellt avloppsvatten som ska behandlas och returneras till industrierna för återanvändning. En membranbioreaktor är en filtreringsprocess där membran används för att separera olika substanser.


Dagligt vattenbehov på över 1,5 miljoner kubikmeter
Singapore anses vara ett av världens mest vattenstressade länder och eftersom man saknar naturliga vattenkällor investerar man kraftigt i teknik som ska förse en växande befolkning av 5,69 miljoner invånare och företag med högkvalitativt vatten i framtiden.

– Vattenbehovet i Singapore ligger idag på cirka 1 627 727 kubikmeter per dag, varav hushållen förbrukar 45 procent och industrin resten. Per 2060 förväntas vattenbehovet att nästan fördubblas, säger Peter Terwiesch, chef för ABB:s affärsområde Industrial Automation, och fortsätter:
– För att klara denna efterfrågan är det avgörande att sluta vattenkretsloppet och säkerställa att varje droppe samlas in, behandlas och återanvänds. Vi är glada att kunna stötta denna strävan att behandla och rena vatten vid Tuas vattenreningsverk och samtidigt hjälpa till att hantera och spara den energi som behövs i processen.

ABB utnyttjar styrplattformen ABB Ability 800xA och SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) för att driftsätta processtyrsystem i flera anläggningar på reningsverket. Generellt kommer systemet att integrera över 100 000 in-/ut-signaler från olika resurser som pumpstationer, en regnvattenanläggning, biosolider, moduler för hushåll och industrier samt lagring av produktvatten till en samlad styrplattform som ger fullständig överblick över driften i reningsverkets nät. ABB ska också i förväg leverera processtyrlösningar för att förbättra reningsverkets prestanda och effektivitet.

– Tuas vattenreningsverk har tagits fram som en kompakt installation som är självförsörjande på energi. Lösningen möjliggör drift med ett litet team av operatörer på plats för en fullständig överblick över driften och tillgång till alla processdata för att kunna fatta beslut kring optimering av prestanda i realtid, säger Brandon Spencer, chef för ABB:s division Energy Industries.


Föredömde inom integrerad vattenbahandling
Genom att integrera ett elövervakningssystem tillsammans med ett system för fastighetsdrift kan operatörer övervaka ventilations- och luftkonditioneringssystem och, ytterst, hantera energiförbrukningen på hela anläggningen.

Larmövervaknings- och säkerhetssystem kommer också att användas för att hjälpa till att säkerställa industriell styrning, inklusive cybersäkerhetslösningar som bedömer olika hot och testar sårbarheter i enlighet med Singapores strikta cybersäkerhetskrav. För att uppnå en framgångsrik implementering och leverans av alla system kommer operatörer att ges simulatorutbildning. ABB:s serviceteam kommer att tillhandahålla fortlöpande resurs- och systemövervakning och förebyggande underhåll i ytterligare åtta år efter det att konstruktionen slutförts.

Singapore betraktas internationellt som ett föredöme inom integrerad vattenbehandling. NEWater är en höggradigt återvunnen vattenprodukt som producerats från behandlat avloppsvatten som renats ytterligare med avancerad membranteknik och ultraviolett desinficering, vilket gör vattnet ultrarent och säkert att dricka. Det utgör en hörnsten i Singapores vattenförsörjningsstrategi. Tuas vattenreningsverk ingår i den integrerade utvecklingslösningen som kallas Tuas Nexus. Tuas Nexus är världens första nyexploatering av grönområden som integrerar två komplexa anläggningar som sammanför behandlingsprocesser av vatten och fast avfall för att skörda synergieffekter från kopplingen mellan vatten-energi-avfall.


Källa: ABB


Skriv utAutomation är absolut viktigast – när industrierna själva får välja. 28 företag från Örebro län medverkar i kartläggningen MIND.
Automation är absolut viktigast – när industrierna själva får välja. 28 företag från Örebro län medverkar i kartläggningen MIND.

Automation värderas högst av industriföretagen

Automation, sensorteknologi och dataanalys är de teknologiområden som är viktigast för regionens industriföretag. Det visar förstudien MIND som gjort en kartlä...

Läs mer
Gloab550
Bäckadalsgymnasiet och Schneider Electric fördjupar samarbetet.

De förbereder blivande automationstekniker för industri 4.0

På El- och Energiprogrammet på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping utbildas...

Läs mer
Hexagon

Världens längsta inomhusbana för test av självkörande fordon

Nu bygger AstaZero världens längsta inomhusbana för testning och provning av sjä...

Läs mer
Visionsbild över Tuas vattenreningsverk, som kommer ha en behandlingskapacitet på 800 000 kubikmeter per dag och säkerställa Singapores vattenförsörjning genom rening av avloppsvatten.

De ska automatisera världens största membranbioreaktor

PUB, Singapores nationella vattenförvaltningsorgan, utser ABB att automatisera världens...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se