Facebook

Instagram

AI.MEE del av Saabs stora AI-satsning på samarbetande robotar


2019-05-27

I Corob-projektet används bilder från satelliter och drönare för att hjälpa robotar att få en gemensam bild av sin omgivning.
Bild: Alfred Nobel Science Park
I Corob-projektet används bilder från satelliter och drönare för att hjälpa robotar att få en gemensam bild av sin omgivning.

Anna Töndel, delprojektledare inom AI.MEE.
Bild: Jesper Eriksson
Anna Töndel, delprojektledare inom AI.MEE.

Saab Dynamics vill utveckla en artificiell intelligens som gör robotar bättre på att samarbeta, både med varandra och med människor. För att nå det målet krävs en lång rad forsknings- och utvecklingsinsatser. Ett av delprojekten, Corob, sker inom AI.MEE.
– Om vi lyckas är det ett viktigt steg inför framtiden, där fler och fler autonoma lösningar kommer att vara en del av vår vardag, säger Anna Töndel, delprojektledare inom AI.MEE.

AI.MEE drivs av Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet. Målet är att skapa långsiktig tillväxt i Örebroregionen, genom att tillsammans med näringslivet utveckla tekniska plattformar inom AI och autonoma system.

En viktig samarbetspartner är Saab Dynamics, som även sitter med i AI.MEE:s styrgrupp. Saab ser stora vinster och möjligheter med att utveckla nya lösningar inom artificiell intelligens, AI. Just nu fokuserar bolaget på att utveckla en AI som gör robotar mer självständiga och bättre på att samarbeta.

I framtiden vill Saab Dynamics till exempel kunna samordna flottor av undervattensrobotar, skapa robotar som kan anpassa sig efter en föränderlig miljö och förbättra samarbetet mellan robotar och människor genom att lära robotarna att prata. När det gäller just undervattensfarkoster för den civila marknaden så är Saab Dynamics och dotterbolaget Seaeye världsledande.

För att lyckas med allt detta arbetar Saab Dynamics med ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett av dem, Corob, sker tillsammans med AI.MEE och AI-forskarna vid Örebro universitet.

– I Corob-projektet arbetar vi med att utveckla ett gemensamt språk för olika typer av robotar, så att de kan kommunicera med varandra, säger Anna Töndel, som är delprojektledare inom AI.MEE.
– Det är viktigt när saker och ting förändras i miljön som robotarna befinner sig i, då behöver en robot kunna ta reda på information som en annan robot vet. Till exempel genom att jämföra en satellitbild med en bild tagen av en drönare, så kan drönaren kommunicera med en markrobot så att den genomför en extra datainsamling. På det sättet kan robotarna få en gemensam bild av sin omgivning och samarbeta med varandra.

För Saabs del är det viktigt att hela tiden anpassa sina produkter och tjänster till ny teknologi. Corob-projektet ger Saab en möjlighet att vara med i utvecklingen av teknologin, berättar Joachim Wickman på Saab Dynamics i Karlskoga.

– AI och dess tillämpning är ett banbrytande område, vilket utmanar klassiska utvecklingsmetoder och förhållningssätt till teknik. Det är viktigt att beslut, som i robotar tas via AI, även kan tolkas och förstås av människor som samverkar med tekniken. Vi är övertygande om att detta projekt tar oss ett steg närmare det målet, säger Joachim Wickman.

AI.MEE och AI-forskarna vid Örebro universitet strävar efter att Corob-projektet ska utmynna i en så kallad demonstrator, som fler företag kan nyttja för att utveckla tekniska lösningar.

– Vi hoppas att demonstratorn ska kunna visa på förmågan att låta robotar samordna sina handlingar och kommunicera. Om vi lyckas är det ett viktigt steg inför framtiden, där fler och fler autonoma lösningar – allt ifrån drönare till självkörande bilar och flygplan – kommer att vara en del av vår vardag, säger Anna Töndel.

Onsdagen 5 juni kommer AI.MEE att ha en demo i Robotlab vid Örebro universitet för att visa upp resultatet från projektet för Saab Dynamics.
Källa: Alfred Nobel Science Park


Skriv utProgrampunkten, Framtidens mobilitet – tidtabell för självkörande fordon, hålls onsdagen den 13 november klockan 10.00–10.40 på mässans Direct-scen.
Programpunkten, Framtidens mobilitet – tidtabell för självkörande fordon, hålls onsdagen den 13 november klockan 10.00–10.40 på mässans Direct-scen.

5G-uppkoppling skapar nya möjligheter för självkörande bilar

När lutar vi oss tillbaka, släpper ratten och låter fordonet sköta körningen fullt ut? Farten på utvecklingen har aldrig varit högre än nu, bekräftar...

Läs mer
Gloab550


ABB visar upp robotkoncept för mobilt laboratorium för framtidens sjukhus

ABB öppnade idag sitt första globala forskningsnav inom hälsovård vid campusen...

Läs mer
Hexagon

Nu åker spårvagnarna tystare i Göteborg

Peter Edelönn, på SKF Lubrication Competence Center.

Med hjälp av SKF automatiska smörjsystem som installerats längs spåren och...

Läs mer
ARmaskinservice 550


Stjernberg Automation levererar en av marknadens snabbaste skärmaskiner

Stjernberg Automation har levererat en produktionslinje till ett internationellt företag inom...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Arbete om optimering av kollaborativa robotar vinnare i Automation Student

Chalmersstudenterna Oliver Lindberg och Arsam Shokrian har utsetts till vinnare i 2019 års...

Läs mer
Självkörande drönare för undersökning av bland annat gruvor, utvecklas vid Luleå tekniska universitet.

Självkörande drönare navigerar i bergrum

För första gången visar robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet fä...

Läs mer

Bemsiq avyttrar EcoPilot

Bemsiq AB, en del av Latour Industries AB, har avyttrat tillgångarna i EcoPilot AB till...

Läs mer

Veoneer får kontrakt på värmekameror till självkörande bilar

Veoneer, Inc., världens största företag specialiserat på fö...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se