Facebook

Instagram

Åtta svenska storföretag skapar unikt samarbete kring biologisk mångfald


2020-08-10

Värderingsmetoden ska hjälpa företagen att på ett trovärdigt och enhetligt sätt kvantifiera sin påverkan på biologisk mångfald, till exempel vid etableringen av ny infrastruktur eller som i detta fall, den nya gruvan vid Mertainen, Kiruna.
Bild: Fredric Malm
Värderingsmetoden ska hjälpa företagen att på ett trovärdigt och enhetligt sätt kvantifiera sin påverkan på biologisk mångfald, till exempel vid etableringen av ny infrastruktur eller som i detta fall, den nya gruvan vid Mertainen, Kiruna.

Åtta stora svenska företag från fyra branscher går samman i projektet ”Näringslivets Värderingsmetod för Biologisk Mångfald”. Bakom det unika initiativet och samarbetet står Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain.

Uppdraget är att ta fram ett verktyg för att värdera hur biologisk mångfald påverkas vid markanvändning och har som målsättning att ge företag möjlighet att trovärdigt ska kunna kvantifiera och kommunicera både sin negativa och sin positiva påverkan på biologisk mångfald i markanvändning eller förändrad markanvändning.

En förväntad effekt är att tillståndsprocesser kring stora samhällsprojekt ska bli mer förutsägbara, både för myndigheter, intressenter och företag, samt att uppföljningen av gjorda åtgärder förenklas.

Styrkan sitter i att branscher går samman kring ett gemensamt behov att kunna mäta biologisk mångfald och hitta synergier både för miljö och verksamhet, säger Rolf Lindgren, Gruppchef Miljöfunktion på Skellefteå Kraft, ett av de företag som ingår i initiativet.


Första globala standarden
Internationellt finns det redan flera exempel på värderingsmetoder, men än finns ingen global standard. Exempel finns i form av brittiska Biodiversity Metrics och olika värderingsmodeller som används i USA och Tyskland.

De som står bakom projektet är företag som på olika sätt använder mycket mark genom sina verksamheter. De har alla därför identifierat biologisk mångfald som en väsentlig fråga i sitt hållbarhetsarbete och i sina affärer. Idén till projektet växte fram under företagens gemensamma möten i Business@Biodiversity Sweden, ett miljönätverk för storföretag.

Helle Herk Hansen, miljöchef vid Vattenfall, svarar på vad företaget ser för nytta med att vara med i det här projektet:
– Vi ser stor potential i att hitta en praktiskt tillämpningsbar metod för att värdera biologisk mångfald. Att hitta ett gemensamt tillvägagångssätt som fungerar att använda i olika branscher kommer vara en styrka i dialogen med våra intressenter.

– Vi tycker att det är viktigt att kunna mäta även biologiska värden för att kunna jämföra och skatta hur vi tar oss framåt, menar Linda Bjurholt, miljöchef vid LKAB, när hon beskriver affärsnyttan med projektet.


Ska underlätta arbetet för alla samhällsbyggare
Projektet kommer ledas av konsultföretaget Ecogain, specialister på hållbar markanvändning och biologisk mångfald.
Verktyget ska underlätta integrering av biologisk mångfald i företags affärsmodeller och kan förbättra målsättning och uppföljning. Åtgärder för biologisk mångfald kommer också bli effektivare, eftersom värderingsverktyget gör det möjligt för företagen att fokusera där störst miljönytta kan uppnås.

– Det är en enorm styrka att så många företag med en sådan bredd går samman och startar detta initiativ. Alla deltagare är också ödmjuka inför utmaningen att hitta den framkomliga balansen mellan vetenskaplig korrekthet och tillämpbarhet. Biologisk mångfald är komplext, säger Anders Enetjärn, VD på Ecogain.

Han understryker även att en viktig del i projektet är att förankra metoden brett. Det kommer tillsättas en referensgrupp med både nationella och internationella representanter från både myndigheter, akademi och andra intressegrupper. Verktyget som tas fram kommer vara öppet för alla samhällsbyggare att använda.

– Det här är ett mycket spännande initiativ. Om det kan stimulera till ökande ambitioner och att företagen sätter tydliga mål och strategier även för biologisk mångfald, likt vad som skett för klimatarbetet, så kommer det att kunna bidra till att stärka näringslivets ledarroll ytterligare, säger Johan Kuylenstierna, styrelseledamot i Ecogain.


Fakta: Projektet Näringslivets värderingsmetod för biologisk mångfald
Projektet Näringslivets värderingsmetod för biologisk mångfald har initierats av Ecogain och de åtta stora företag som nu blir partners i projektet.

Följande företag har redan gått med: Boliden, LKAB, Cementa, Svenska Kraftnät, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, SCA och Vattenfall. Samtliga är medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden

Projektet är öppet för att välkomna nya projektpartner.

Fas 1.0 kommer omfatta ’Förändrad markanvändning på land’. Projektstart i augusti 2020.
Senare faser kommer preliminärt hantera vattenmiljöer och areella näringar.Källa: Ecogain


Skriv utPer Eriksson är ansvarig för utbildningarna Modernt Underhåll för Ledare och för Tekniker hos Teknikutbildarna.

Underhållsarbetet inom Industrin måste få större uppmärksamhet och bättre status

För industrin kan underhållsbrist innebära stora kostnader och resultera i olyckor och produktionsstopp. Underhåll är viktigt i flera avseenden så som säkerhet,...

Läs mer
Beneli
<span><span><span><span>Batteriet </span><span>är en del av ett tvåårigt forskningsprojekt mellan </span>Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi med stöd av Energimyndigheten som pågår fram till våren 2022.</span></span></span>

Smart skånskt batterilager nu i drift

Vattenfall har börjat leverera smarta tjänster till ett batterilager på Bolidens anläggning i Landskrona. Det möjliggör för kunden att lagra el när priset...

Läs mer
Gloab550
Take off för Gripen E.

Första brasilianska Gripen har flugit i Brasilien

Den 24 september genomfördes det första brasilianska Gripen E-flygplanet sin första flygning i Brasilien. Flygplanet flög från flygplatsen i Navegantes till Embraers...

Läs mer
Fridman 550


Väderstad öppnar högteknologiskt labb i Överum

I oktober står Väderstad Components nya högteknologiska materiallabb klart i Överum.
– Med den här satsningen kommer vi befästa vår position som vä...

Läs mer
Laser components 550
– Med vår nya state-of-the-art-anläggning för titanpulver skapas helt nya möjligheter för additiv tillverkning med titan, säger Peter Harlin, försäljning och forskningsledning på Sandvik Additive Manufacturing.

”Forskningssamverkan är en viktig del i vårt arbete med att industrialisera additiv tillverkning”

Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...

Läs mer
DAFO
Dymla ONE är den första babyliften i världen som har ett inbyggt HEPA-filter.

Nu lanseras världens första babylift med inbyggd luftrenare

Narkosläkaren och blivande trebarnsmamman Karin Dymmel har tillsammans med experter och forskare från KTH utvecklat världens första babylift med inbyggd luftrenare. Dymla ONE...

Läs mer
bilfinger

Saab får beställning på radarkomponenter till amerikanska marinen

Ground-Air Task Oriented Radar, G-ATOR.

Saab har fått en beställning på 36,7 miljoner USD till den amerikanska marinens markbaserade radarsystem AN/TPS-80 Ground/Air Task Oriented Radar (G/ATOR). Saab fick bestä...

Läs mer
Zeta 550

SKF ansluter sig till initiativet Renewable Energy 100

Som en del i SKFs målsättning att uppnå en helt koldioxidneutral tillverkning år 2030 är bolaget stolta att tillkännage att det går med i initiativet Renewable...

Läs mer
JM Indutech
Forskaren Da Sun har genom AI.MEE-projektet Autodive jobbat med Saab Dynamics för att utveckla tekniker till fjärrstyrda robotar.

Örebroforskning ger ögon till robotar

Teknik från Örebro universitet ska hjälpa autonoma robotar jobba på distans med utmanande uppgifter. Kunskap som är mycket användbar i tillverkning av...

Läs mer
Hexagon
Det vinnande bidraget ”Muvone” – ett självkörande taxikoncept som sätter individuell mobilitet och säkerhet i fokus (bilden är en illustration).

Designstudent vinner Fords prestigefyllda designpris New Designers för konceptet ”Muvone”

Covid-19-krisen har inneburit flera utmaningar för mobilitet och hälsa. Nu har studenter från transportdesign-programmet på Staffordshire University i Storbritannien utvecklat...

Läs mer
Idcon550
Genom att placera guldnanostavar med särskilda optiska egenskaper mellan två tättsittande guldnanospeglar har forskarna lyckats kontrollera superstark koppling mellan ljus och materia i vanlig rumstemperatur. Upptäckten öppnar för ny forskning och banar väg för till exempel nanomaskiner, ljusstyrd teknik och kvantteknologi (bilden är en illustration).

Forskare får ljus och materia att sjunga stämsång i ett vanligt labb

När ljus och materia blir till ett, uppstår en helt ny duett. Nu har fysiker vid Chalmers, tillsammans med kollegor i Ryssland och Polen, för första gången lyckats...

Läs mer
Stokvis

SKF och Deacero i avgiftsbaserat partnerskap för förbättrad prestanda

SKF och den mexikanska ståltillverkaren Deacero ingår ett partnerskap för att förbättra effektiviteten och minska antalet produktionsstopp i Deaceros stålvalsverk i...

Läs mer
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall.

IF Metall:

Offensiv budget, men det finns revor att laga

Idag presenteras regeringens höstbudget. Trots stora skattesänkningar innehåller den välkomna och nödvändiga satsningar för att lindra konsekvenserna av...

Läs mer
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

En höstbudget för återstart men inte nystart

Höstbudgeten är en välkommen vitamininjektion för ekonomin. Men för att få till en verklig nystart och om Sverige ska ta kliv framåt krävs ytterligare...

Läs mer
OnRobot lanserar enastående robotslipningsverktyg för kostnadseffektiv slutbearbetning (bilden är en illustration).

OnRobot lanserar enastående robotslipningsverktyg för kostnadseffektiv slutbearbetning

OnRobot Sander är det senaste tillskottet till OnRobots växande utbud av användarvänliga, applikationscentrerade automationslösningar.

Läs mer
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge är inte på...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

KG Fridman


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se